CLASS

NAME

AWARD

1A

CHAN LOK CHING

Third Prize

1B

CHIU PAK TSANG

Third Prize

1B

SHUM CHUNG NING

Third Prize

1B

TSAI WING YEE

Third Prize

1C

LAI HOI LAM

Third Prize

1D

MAN CHIN HEI

Third Prize

1E

CHENG CHEUK KIU

Third Prize

2A

CHAN HEI YIU

Third Prize

2B

MA TIN YAN

Third Prize

2B

WONG CHING YEE

Third Prize

2C

CHAN SUKI

Third Prize

2C

YU LONG CHING

Third Prize

2E

TSE HEY IN

Third Prize

2E

YIM TIN YUN

Third Prize

2F

WONG CHING YUET MARI

Third Prize

Comments
Tuesday, March 7, 2023 By admin